Bibliografia

Bibliografia:

BT: Bal y Gay, Jesús & Martínez Torner, Eduardo Cancionero Gallego [A Corunha; Fund. Barrié de la Maza] 1973

Bouza Brey 1: Bouza Brey, Fermín Cantigas populares da Arousa [A Corunha; Imprenta Nós] 1931

BS: Brea Rey, Xosé Ramón Un reiseñor canta lonxe [A Corunha; Deputación da Coruña] 2003

C1 e C2: Casal Lois, José in Blanco, Domingo Antoloxía poético-musical rianxeira [Rianxo; Ilmo. Concello de Rianxo] 1995


CH: Vicente, Manuel Chapi A poesía popular en Galicia 1745-1885 [Vigo; Xerais] 1992

CPG: Pérez Ballesteros, José Cancionero Popular Gallego y en particular de la provincia de La Coruña T.VII, VIII, IX [Madrid; Biblioteca de Tradiciones Españolas] 1885-1886


Ms1 e M2: Trabalho de campo feito polos nen@s do C.E.P. Brea Segade.

M3: Manuscrito realizado por María Vicenta Vázquez Rey.

RV: Arquivo revista escolar Charamuscas.

UR: Alun@s da Uned-Senior de Rianxo. 


XG: Groba, Xavier O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937). O canto galego de tradición oral. Vol. I [Santiago de Compostela;USC] 2011 

Sem comentários:

Enviar um comentário